bemötande

Hem/Tag:bemötande

Arbetsberättelse kring självskadebeteende och normkritik

2018-03-13T15:23:42+01:00 14 november, 2016|Taggar: , , |

Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag att komplettera pågående insatser med ett normkritiskt perspektiv och har sedan 2014 arbetat med att öka de normkritiska perspektiven inom arbetet för att minska självskadebeteende hos unga. Nedan kan du ladda ner deras arbetsberättelse, i vilken du bland annat kan finna diskussionsmaterial för att börja tänka [...]

Supplementrapport

2018-03-13T15:41:43+01:00 7 oktober, 2015|Taggar: , , , , , , , , |

Äntligen släpper vi ett supplement till kvalitetsdokumentet, nu med fokus på vård i heldygnsvårdsmiljö. Den nya rapporten samlar forskning, bygger vidare på befintliga kunskaper och formulerar förslag för hur slutenvården kan utvecklas. Heldygnsvårdsrapporten är en översikt av den forskning som undersökt självskadebeteende i heldygnsvårdsmiljö. En stor del handlar om vanliga åtgärder som idag används på [...]

SBU släpper två rapporter om självskadebeteende

2018-03-13T15:44:03+01:00 1 september, 2015|Taggar: , , , , , , , , , , , |

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, släppte under tisdagen resultatet från två expertgruppers arbete. Den ena rapporten fokuserar på hur ungdomar med självskadebeteende upplever hjälpen från vården och skolan. Den andra rapporten är en översikt av de skolpreventionsprogram för självskadebeteende och suicidförsök som kan göra skillnad. Sammanfattningar av resultaten samt rapporterna i sin helhet [...]

Rekommendationer för psykiatrisk vård under utveckling

2018-03-13T16:12:15+01:00 14 mars, 2014|Taggar: , , , , |

Redan vid sitt första möte kom Södra nodens utvecklingsgrupp fram till vad man ville bidra med för att förbättra vården av unga med självskadebeteende. – Tillsammans hade vi en massa idéer, det utmynnade i att vi bestämde oss för att skapa någon form av kvalitetsdokument. Vi var överens om att det sakandes en svensk sammanställning [...]

Vad varje psykiater behöver veta om personlighetsstörningar − läkarutbildning i Göteborg

2017-07-31T15:27:27+02:00 24 januari, 2014|Taggar: , , , , , , , |

En heldag om diagnostik, differentialdiagnostik, farmakologi, strukturerad behandling och bemötande. Nationella Självskadeprojektets Västra nod anordnade den 23 januari 2014 en heldag för läkare inom psykiatrin på Folkets Hus i Göteborg. Inbjudan var nationell och lockade även en del långväga gäster. Temat för dagen var självskadebeteende, personlighetsstörningar och diagnostik samt det som är speciellt för målgruppen, [...]

Webbutbildningen ligger uppe

2017-08-17T15:10:02+02:00 14 november, 2013|Taggar: , |

En webbaserad och lättillgänglig utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext problem finns nu på nätet. Utbildningen är framtagen inom ramen för projektet Nationella Självskadeprojektet. Det främsta syftet med utbildningen är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Utbildningen ska därför vara lättillgänglig och webbaserad så att man via internet [...]

”Självskadebeteende borde bli en egen diagnos”

2017-08-03T13:37:23+02:00 28 augusti, 2013|Taggar: , , , , , , |

Hannah Parnén skadade sig själv i många år. Idag är hon frisk och är aktiv i föreningen SHEDO. Hon önskar att man ska börja se självskadebeteende som en separat problematik och att det blir en egen diagnos. Fram till för ett och ett halvt år sedan var Hannah Parnén ordförande i föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders [...]

DBT-utbildning med Charles Swenson

2017-07-31T15:53:17+02:00 4 april, 2013|Taggar: , , , , , |

Den 4 och 5 mars 2013 arrangerade Nationella Självskadeprojektets Norra nod utbildningar i dialektisk beteendeterapi, DBT, med Charles Swenson från USA. Charles Swenson, MD på Behavioral Tech i Massachusetts, är en mycket erfaren psykiater inom DBT. Fokus under första dagen lades på hur principer från DBT kan användas för att förbättra behandlarens eget bemötande och förståelse av patienter [...]