normkritik

Hem/Tag:normkritik

Självskadebeteende och normer

2017-07-19T16:38:30+02:00 19 juli, 2017|Taggar: , , |

Det finns många stereotypa och fördomsfulla uppfattningar om självskadebeteende som kan vara kopplade till bland annat kön, genus eller hudfärg. Dessa uppfattningar, eller normer, ses ofta som självklarheter och kan vara svåra att lägga åt sidan. Men det är viktigt att vi blir medvetna om vilka normer som finns i samhället, hur de påverkar oss [...]

Arbetsberättelse kring självskadebeteende och normkritik

2018-03-13T15:23:42+01:00 14 november, 2016|Taggar: , , |

Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag att komplettera pågående insatser med ett normkritiskt perspektiv och har sedan 2014 arbetat med att öka de normkritiska perspektiven inom arbetet för att minska självskadebeteende hos unga. Nedan kan du ladda ner deras arbetsberättelse, i vilken du bland annat kan finna diskussionsmaterial för att börja tänka [...]

Inbjudan till konferens: Våldsam och vårdslös eller sårbar och skör?

2017-08-17T14:39:07+02:00 17 juni, 2014|Taggar: , |

Självskadebeteende ses traditionellt som ett beteende som är vanligast bland tjejer. Det får konsekvenser för både tjejer och killar. Killar med självskadebeteende osynliggörs. Maskulinitetsnormer döljer killars självskadebeteende. Insatser utformas för tjejer som tvingas anpassa sig till könsstereotypa förväntningar på tjejer. Det är viktigt att nyansera fenomenet. Det går inte att förstå självskadande utan att förstå [...]