Utökat samarbete mellan SHEDO och Region Skåne

Hem/Nyheter/Utökat samarbete mellan SHEDO och Region Skåne

Utökat samarbete mellan SHEDO och Region Skåne

Nationella Självskadeprojektet har ett nära samarbete med föreningen SHEDO som säkerställer att ett brukarperspektiv finns med på alla nivåer. SHEDO riktar sig till såväl drabbade och anhöriga som professionella som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende eller ätstörningar. Nu har Region Skåne genom hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med SHEDO. En IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. Partnerskapen är ett sätt att nå personer som annars inte skulle få del av Region Skånes insatser och bidrar därför till en mer jämlik hälsa.

Överenskommelsen innebär ett utökat och långsiktigt samarbete mellan SHEDO och Region Skåne kring vård och bemötande av personer med självskadebeteende eller ätstörningar, samt ett ekonomiskt stöd till SHEDO på fyra miljoner kronor under de kommande fyra åren. Läs mer på länken nedan.

2018-03-13T14:19:35+01:00 12 december, 2017|Taggar: , , |