Vården dålig på bemötande enligt SVT-undersökning

Hem/Nyheter/Vården dålig på bemötande enligt SVT-undersökning

Vården dålig på bemötande enligt SVT-undersökning

SVT Nyheter har nyligen genomfört en enkätundersökning bland personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Ungefär 130 personer från olika delar av Sverige svarade på enkäten och majoriteten av dem har dåliga erfarenheter av möten med både den somatiska och psykiatriska vården. Många vittnar om ett kränkande och nonchalant bemötande från vårdpersonal. Enligt Aslak Iversen, chef för öppenpsykiatriska vuxenavdelningen i Region Halland, är ett dåligt bemötande ett tecken på att vårdpersonal saknar kunskap om självskadebeteende och inte vet vad det har för psykologisk funktion. För att personer med självskadebeteende ska bli mötta med respekt och få den hjälp de har rätt till är det av största vikt att vårdpersonal utbildas i bemötande av personer med självskadeproblematik.

2018-03-13T14:18:39+01:00 12 december, 2017|Taggar: , |