Behöver du vård och stöd?

Nyheter

Aktuellt

Kursverksamhet i ditt landsting

Våra utbildningar är tillgängliga för personal i alla regioner och landsting.

Utbildningsinsatser

För att säkerställa en god vård och ett gott bemötande behöver alla regioner och landsting arbeta aktivt med utbildning. Klicka på länken nedan för att läsa mer och hitta rätt kontaktperson.

Läs mer >

Anhörigutbildning

Samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon med självskadebeteende.

Hjälp och stöd för anhöriga

I den här utbildningen, som har tagits fram av SHEDO i samarbete med Sensus, finner du strategier för att hantera en tung och stressfull situation. Utbildningstillfällen finns på flera håll i landet.

Läs mer >

Film om bemötande

För att ett en person med ett självskadebeteende ska kunna bli frisk krävs ett bra bemötande igenom hela vårdkedjan. Hanna Parnén och Mikaela Javinger är idag friska ifrån sitt självskadebeteende och ger i den här filmen sin syn på hur vården kan bli bättre ur ett brukarperspektiv.