Behöver du vård och stöd?

Nyheter

Aktuellt

Medverka i studie

Är du 13−17 år och skadar dig själv? Nu kan du delta i en behandlingsstudie i Stockholm.

BIP ERITA behandling

ERITA står för Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents. Barninternetprojektet (BIP) är Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms satsning på internetförmedlad behandling.

Läs mer >

Normkritiska perspektiv

Lär dig mer om vikten av att arbeta med en jämlik vård.

Hur kan vi göra vården mer inkluderande?

Genom att se vården ur ett normkritiskt perspektiv kan vi förstå vem den är anpassad för idag och hur vi kan göra den tillgänglig för fler.

Läs mer >

Film om bemötande

För att ett en person med ett självskadebeteende ska kunna bli frisk krävs ett bra bemötande igenom hela vårdkedjan. Hanna Parnén och Mikaela Javinger är idag friska ifrån sitt självskadebeteende och ger i den här filmen sin syn på hur vården kan bli bättre ur ett brukarperspektiv.