Behöver du vård och stöd?

Nyheter

Psykisk Hälsa Huset på Facebook

3 maj, 2017|0 Comments

Johan Bjureberg om ungas hälsa i Projekt Z

11 april, 2017|0 Comments

Aktuellt

Almedalsveckan 2017

Nationella Självskadeprojektet medverkar på Almedalsveckan i juli.

Save the date!

Under Almedalsveckan hittar ni Nationella Självskadeprojektet i Psykisk Hälsa Huset den 3–5 juli. På tisdagen håller projektet i två seminarier.

Läs mer >

Anhörigutbildning

Samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon med självskadebeteende.

Hjälp och stöd för anhöriga

I den här utbildningen, som har tagits fram av SHEDO i samarbete med Sensus, finner du strategier för att hantera en tung och stressfull situation. Utbildningstillfällen finns på flera håll i landet.

Läs mer >

Film om bemötande

För att ett en person med ett självskadebeteende ska kunna bli frisk krävs ett bra bemötande igenom hela vårdkedjan. Hanna Parnén och Mikaela Javinger är idag friska ifrån sitt självskadebeteende och ger i den här filmen sin syn på hur vården kan bli bättre ur ett brukarperspektiv.