Författargrupp och remissgrupp

Hem/Om självskadebeteende/Författargrupp och remissgrupp
Författargrupp och remissgrupp 2018-03-14T11:11:32+01:00

Författargrupp och remissgrupp

Författargrupp

Sofie Westling, med. dr., överläkare, Region Skåne, ordförande i programgruppen
Sophie Liljedahl, fil. dr., forskare och föreläsare, Lunds universitet
Mattias Holmqvist Larsson, doktorand, psykolog, Region Östergötland
Hannah Parnén, projektledare, föreningen SHEDO
Maria Zetterqvist, fil. dr., psykolog, Region Östergötland
David Ershammar, socionom, före detta projektledare Nationella Självskadeprojektet, Södra noden

Remissgrupp våren 2014

Stefan Andersson, psykolog, Göteborg
Jerry Bergström, enhetschef, Göteborg
Johan Bjureberg, psykolog, doktorand, Stockholm
Peter Csatlos, psykolog, Stockholm
Lisa Ekselius, överläkare, professor, Uppsala
Camilla Hallek, överläkare, enhetschef, Stockholm
Clara Hellner, överläkare, docent, Stockholm
Greta Hjelte, psykolog, Luleå
Anna Lindström, psykolog, Stockholm
Tomas Ljungberg, läkare, docent, Nyköping
Margareta Malm, chefsöverläkare, Göteborg
Karin Nordberg, psykiatrisamordnare, Norrbotten
Karin Ovefelt, psykolog, Stockholm
Lise-Lotte Risö Bergerlind, överläkare, Göteborg
Göran Rydén, överläkare, verksamhetschef, Stockholm
Hanna Sahlin-Berg, psykolog, doktorand, Stockholm
Ellinor Salander, psykolog, professor, Umeå
Anke Samulowitz, utvecklingsledare, Göteborg
Magnus Skog, enhetschef, Borås
Elin Valentin, psykolog, vårdutvecklare, Dalarna

I syfte att genomföra mindre förändringar i Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende (pdf) till följd av synpunkter som kommit in från sjukvårdspersonal, genomfördes en mindre uppdatering hösten 2015. Samtliga medlemmar i författargruppen gavs möjlighet att göra justeringar och uppdatera referenser. Ingen systematisk litteraturgenomgång gjordes vid denna revision då tiden som förflutit sedan föregående genomgång bedömdes som alltför kort.

Förändringarna sammanställdes under februari 2016. Inför revisionen som slutfördes februari 2016 har styrelsen för DBT-Scandinavia med psykolog Elisabeth Malmqvist som ordförande gett värdefulla synpunkter.