Rekommendation 4: Implementering

Rekommendation 4: Implementering 2018-03-14T15:20:31+01:00

Rekommendation 4:
Implementering

Detta material är tänkt som stöd vid implementering av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende i den psykiatriska vården i Sveriges alla landsting. Här finner du fördjupningar i form av texter och länkar till rapporter, formulär och annan information.

Materialet syftar till att:

  • Vara ett beslutsstöd för ledningen inom den specialiserade psykiatrin vid utvecklingsinsatser för bättre vård.
  • Verka för en likvärdighet i landet vad gäller vårdutbud och kvalitet.
  • Stödja medarbetare inom psykiatrin i det dagliga arbetet.
  • Stödja individer som söker vård genom att ge kunskap om vad som kan efterfrågas.