Mötesplatser för kunskapsspridning hösten 2014

Hem/Nyheter/Mötesplatser för kunskapsspridning hösten 2014

Mötesplatser för kunskapsspridning hösten 2014

Det blir en intensiv höst i Södra noden. Förutom att 20 stycken fyradagars-utbildningar Att möta självskadebeteende: Kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser rullar, arrangeras flera mötesplatser och utbildningar. Det finns platser kvar till några av dem och de är öppna för deltagare från hela landet.

Innovation och beprövad erfarenhet vid självskadebeteende

2 oktober, Växjö

Konferens om effektiva insatser när evidensen inte räcker. En mötesplats kring nytänkande metoder och arbetssätt vid självskadebeteende. Flera parallella workshops anpassar innehållet för medarbetare och ledning i både öppenvård och heldygnsvård.

Att möta självskadebeteende på jourtid – utbildning för läkare

4−7 november, Höör

Läkardag: Primum non nocere − för vem?

13 november, Hässleholm

2018-03-13T15:53:17+01:00 2 september, 2014|Taggar: , , |