Kunskapsöversikt

Hem/Dokumentarkiv/Kunskapsöversikt
Kunskapsöversikt 2018-03-14T08:36:16+01:00

Kunskapsöversikt

En kunskapsöversikt genomfördes 2012 under ledning av professor Lars-Gunnar Lundh, institutionen för psykologi, Lunds universitet. I arbetet deltog även fem doktorander vid institutionen. Syftet med kunskapsöversikten var att sammanställa befintlig forskning om effekter på självskadebeteende vid psykologisk behandling.

Kunskapsöversikten presenterades i Stockholm den 3 oktober 2012. Nedan finner du de olika delrapporterna samt en sammanfattning med slutsatser och förslag.