Filmer

Filmer 2018-03-14T08:46:18+01:00

Filmer

Följande filmer ingår i Nationella Självskadeprojektets utbildningar Basmodulen, Modul för öppenvård och Modul för heldygnsvård. Sist hittar du en filmad version av projektets kaskadutbildning.

Intervju med Jonas Bjärehed

Intervju med Åsa Nilsonne

Intervju med Britta Kiessling från SHEDO

Ärren efter självskadebeteende i dessa filmer är sminkade på en skådespelare och inte resultat av självskadebeteende.

Provtagning 1

Provtagning 2

Besök hos skolsköterska 1

Besök hos skolsköterska 2

Händelseanalys Fredrik kort version

Händelseanalys Fredrik lång version

Händelseanalys Agnes kort version

Händelseanalys Agnes lång version

Heldygnsvård: Mindre bra bemötande vid hög ångest

Heldygnsvård: Bättre bemötande vid hög ångest

Heldygnsvård: Mindre bra bemötande glasbit

Heldygnsvård: Bättre bemötande glasbit