Dokumentation från konferenser

Hem/Dokumentarkiv/Dokumentation från konferenser
Dokumentation från konferenser 2018-03-14T09:13:10+01:00

Dokumentation från konferenser

Nationella Självskadeprojektet har under åren arrangerat ett antal konferenser och workshops i syfte att dela och sprida kunskap. De ämnen och teman som stått i fokus har utgått ifrån aktuella processer och händelser för utvecklingen av vården för personer med självskadebeteende. Nedan finner du dokumentation från olika evenemang.

En nationell konferens i projektets regi hölls i Stockholm den 3 oktober 2012. Konferensens 300 deltagare bjöds på ett fullspäckat program. Anders Printz från Socialdepartementet invigningstalade och berättade om regeringens fortsatta satsningar inom psykiatriområdet. Konferensen fortsatte med Lars-Gunnar Lundh och hans medförfattares kunskapsöversikt och professor Kim L. Gratz forskning och kliniska erfarenheter kring Emotion Regulation Group Therapy (ERGT). Sofia Åkerman talade om patienters upplevelse av vården och Conny Allaskog berättade om SHEDO:s EgoNova-projekt vars syfte är att informera om och förebygga självskadebeteende och ätstörningar.

Från Borås psykiatriska öppenvårdsmottagning Solhem redogjorde överläkare Bodil Persson och vårdenhetschef Magnus Skog för självskadebeteende och personlighetsstörning i psykiatrisk organisation.

Stockholm NV Borderline-enhets erfarenheter av DBT presenterades av Hanna Sahlin Berg, psykolog/enhetschef och Giulia Arslan, överläkare.

Göran Skogman, leg. psykolog, Elin Björkstam, kurator, och Susanne Svensson, psykolog, från MBT-teamet i Malmö vuxenpsykiatri, höll en föreläsning under rubriken Erfarenheter från det första året med MBT-programmet för vuxna malmöbor med borderline och självskadebeteende.

Dagen avslutades med en intressant paneldebatt under ledning av konferensens moderator, överläkare Göran Rydén.

Dagen efter konferensen ledde Kim L. Gratz och hennes kollega Matthew T. Tull en workshop för ett 40-tal deltagare kring den 14 veckor långa behandlingsmetoden ERGT som presenterades under konferensen. Nyfikenheten på metoden var stor och ett antal kliniker var intresserade av att lära sig mer och eventuellt pröva den.

För att kicka igång Södra nodens arbete samlades nyckelpersoner inom psykiatrin i de sju södra länen den 23 januari 2014. Seminarier blandades med diskussioner för att planera för den framtida utvecklingen av vården för personer med självskadebeteende.

I maj 2014 träffades representanter för ledningsnivån inom psykiatrin i Sverige för att diskutera utvecklingen av bättre insatser och vårdformer för personer med allvarliga självskadebeteenden.

I Lund hölls i juni 2014 en utbildning om utredning, behandling och riskhantering vid självskadebeteende med Sofie Westling och Mattias Holmqvist Larsson.

Workshop som hölls i Hässleholm i augusti 2014 för patienter, före detta patienter och närstående med syfte att konkretisera viktiga faktorer för en god heldygnsvård.

Konferens som anordnades i Växjö i oktober 2014 om effektiva insatser när evidensen inte räcker. Nytänkande metoder och arbetssätt vid självskadebeteende inom både öppen- och heldygnsvård.

Läkardag i Hässleholm i november 2014 om självskadebeteende och vårdskador med psykiatrimedarbetare från hela Sverige i samtal om bemötande, diagnostik, medicinering, tvångsvård med mera. Deltog gjorde bland annat Göran Rydén, Herman Holm, Sofie Westling, Hanna Parnén och Teatergruppen Solvere.

Nationella Självskadeprojektets senaste nationella konferens hölls på Norra Latin i Stockholm under två fullmatade halvdagar 8–9 november 2017.

Föreläsarnas presentationer