Samtalsstöd för elevhälsan

Hem/Dokumentarkiv/Samtalsstöd för elevhälsan
Samtalsstöd för elevhälsan 2018-03-13T10:35:05+01:00

Samtalsstöd för elevhälsan

Tillsammans med Psynk har Nationella Självskadeprojektet utvecklat ett samtalsstöd för elevhälsan i syfte att underlätta möten med barn och unga som skadar sig själva. Utvecklingsarbetet Psynk bedrevs under åren 2011−2014 enligt överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen. Målet med arbetet var att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa.