Prevalensmätning

Hem/Dokumentarkiv/Prevalensmätning
Prevalensmätning 2018-03-13T09:30:29+01:00

Prevalensmätning

Hur vanligt är det att patienter inom psykiatrin skadar sig själva? Varierar förekomsten i olika åldrar, mellan olika typer av behandlingsenheter och mellan olika delar i landet? I vilken utsträckning skadar patienter sig enstaka gånger jämfört med upprepade gånger? Finns det patienter som skadar sig själva och som aldrig gjort något självmordsförsök? Finns det patienter som gjort självmordsförsök som aldrig skadat sig själva?

För att kunna besvara dessa och flera andra frågor gjordes en nationell inventering under hösten 2013. Ett representativt urval av alla patienter över 12 år på barn- och vuxenpsykiatriska kliniker i Sverige ombads besvara en enkät om självskadebeteenden. Undersökningen genomfördes under två veckor i början av hösten av Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, vid Uppsala universitet. Ansvariga för undersökningen var Mia Ramklint och Charlotta Odelius.