Kaskadutbildning 2018-03-08T09:35:06+01:00

Kaskadutbildning − grundläggande kunskap om självskadebeteende

Kaskadutbildningen är en entimmespresentation framtagen för vårdcentraler, ungdomsmottagningar, elevhälsa, somatiska akutmottagningar och annan personal som på något sätt kommer i kontakt med personer med självskadebeteende. Kaskad syftar till att ge kunskaper om vad självskadebeteende är för något, vad det kan bero på och vad det kan fylla för funktion för den som utför det. Kaskadutbildarna lyfter vad som är viktigt och hjälpsamt att tänka på när man misstänker eller upptäcker att någon skadar sig själv på något sätt. Vi informerar också om vad personer med självskadebeteende kan få för hjälp. Kaskad ska vara ett tydligt, konkret och relevant verktyg för att underlätta för er verksamhet att hjälpa personer med självskadebeteende. För vissa verksamheter kan kaskadutbildningen vara ett första steg till en utförligare utbildningsinsats.

Kaskadutbildningen passar bra att genomföra i samband med en APT (arbetsplatsträff). Genomgången tar mellan 45 minuter och 1,5 timme, beroende på vad man kommit överens om. Det kan finnas olika lång tid för frågor och diskussion.

Kaskadutbildare finns i flera landsting/regioner. Under rubriken Kontaktpersoner hittar du rätt person i ditt landsting/region att kontakta för förfrågan om möjlighet att leverera utbildning på din arbetsplats.

Kaskadutbildningen finns också i en inspelad version med Magnus Skog, psykiatrisköterska och projektledare Nationella Självskadeprojektet, och Camilla Hallek, läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Programserien omfattar fyra delar och det tar ungefär 45 minuter att se alla fyra programmen.

Del 1. Definition av självskadebeteende

Del 2. Självskadebeteendets funktion

Del 3. Förekomst och samband

Del 4. Behandling och bemötande