Avsnitt 5 Modul för heldygnsvård: Att förmedla färdigheter och alternativa strategier

Hem/Utbildningar/Modul för heldygnsvård/Avsnitt 5 Modul för heldygnsvård: Att förmedla färdigheter och alternativa strategier
Avsnitt 5 Modul för heldygnsvård: Att förmedla färdigheter och alternativa strategier 2018-03-15T14:11:35+01:00

Avsnitt 5. Att förmedla färdigheter och alternativa strategier

Distraktion

Att för en stund fokusera på något annat, till exempel att uppmärksamma kroppsliga förnimmelser i samband med en kall dusch, kan vara hjälpsamt genom att impulser till självskadebeteende under den tiden kan klinga av. Impulser till att skada sig själv kommer och går och är till sin natur ganska kortlivade. Om man kan motstå en impuls kommer den sannolikt att minska i intensitet.

Exempel på distraktionsstrategier

 • Spela spel på telefonen
 • Distrahera sig med andra tankar
  • Räkna baklänges
  • Börja på 119, fortsätt subtrahera 7 till det att du når 0
  • Räkna hålen i takplattorna
  • Räkna antalet golvplattor i rummet
  • Räkna antalet tickanden från sekundvisaren på klockan
  • Kom på ett namn på ett djur eller en stad på varje bokstav i alfabetet
 • Korsord eller sudoku
 • Använd sina sinnen
  • Smaka på jalapeño eller tabasco
  • Hålla en isbit i handen till den smälter
  • Lyssna på hög musik i hörlurar
  • Dofta på kryddor
  • Betrakta en intensiv bild eller räkna fönster i grannhuset

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för olika sätt att distrahera sig eller uppmärksamma något annat i omgivningen. I länkarna nedan hittar du fler exempel som kan vara till hjälp.

Andra sätt att hantera starka impulser är att bara försöka vänta ut impulsen, att ge sig själv till exempel 10 minuter innan man agerar på impulsen. En mer kognitiv metod som kan kräva mer stöd i stunden och i förberedelse, är att tänka på de långsiktigt negativa konsekvenserna som självskadebeteendet för med sig. Det kan då vara bra att i förväg tillsammans med patienten kartlägga de negativa konsekvenserna. När impulser sedan kommer kan denna lista användas för att påminna om de oönskade konsekvenser som patienten inte tänker på när starka negativa känslor är aktuella.

Som komplement till distraktion och som en målsättning på lång sikt är det viktigt att stärka förmågan att närma sig och kunna acceptera känslor. Finns det möjlighet att börja med det även på avdelningen?

Exempel på närmandestrategier

 • Observera känslan/tillåta känslan
 • Skriva något om det man känner
 • Gråta
 • Vara medvetet närvarande om känslans kroppsliga uttryck
 • Måla, rita eller skulptera
 • Erkänna sin känsla och beskriva den för någon (sorg, skuld, skam, rädsla)

Detta är svårt och något man troligen behöver hjälp med om man är sårbar. Att bara sitta med någon som är väldigt ångestfylld, kanske hjälpa till med stödfrågor om hur det känns i kroppen eller lyssna på beskrivningar av skeenden i stunden, är att hjälpa. Det kan vara en erfarenhet som den personen sedan bär med sig resten av livet när det gäller att närma sig starka känslor.