Avsnitt 1 Basmodul: Introduktion

Hem/Utbildningar/Basmodul/Avsnitt 1 Basmodul: Introduktion
Avsnitt 1 Basmodul: Introduktion 2017-06-22T11:37:50+02:00

Avsnitt 1. Introduktion

Den här utbildningen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som har ett självskadebeteende. Det kan vara inom elevhälsan, socialtjänsten, på en vårdcentral, akutmottagning, ungdomsmottagning, inom polisväsendet eller inom den psykiatriska vården. Den vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om hur man känner igen självskadebeteende, vill veta hur vanligt det är och var man kan ta reda på mer fakta. Ytterst är tanken att kursen ska öka förutsättningarna för att personer som har ett självskadebeteende ska få ett respektfullt och professionellt bemötande. Genom att öka kunskaperna hos professionella personer i vården kan personer som har ett självskadebeteende och söker hjälp få det respektfulla och relevanta bemötande de har rätt till. Självskadebeteende är allvarligt och riskfyllt, även om det bara hänt några gånger i en persons liv. Forskning visar att många som börjat skada sig slutar efter en kortare period men det finns också många som inte kommer tillrätta med det psykiska lidande som döljer sig bakom självskadebeteendet. Självskadebeteende är för de flesta en kortsiktig lösning på psykisk smärta eller starkt upplevt psykiskt lidande. Om personen inte får möjlighet att finna mer rimliga lösningar på sina livsproblem kan allvarliga psykiatriska tillstånd som kräver ett stort vårdbehov utvecklas. Detta påverkar förstås hela personens livssituation. Förhoppningen är att den här utbildningen ska bidra med kunskaper som kan göra att en människa som drabbats kan få hjälp att bryta det destruktiva beteendet och återgå till sin vardag och sitt psykiska välbefinnande.

Teori, konkreta exempel och nya perspektiv

Faktatexter om självskadebeteende är grundstommen i kursen. Det finns också innehåll som ger konkreta exempel på situationer där en person som har påbörjat ett självskadebeteende och du som professionell person ska mötas och komma fram till hur hjälp kan ges på bästa sätt. Tanken är att det ska finnas utrymme för reflektion och diskussion i en arbetsgrupp. Olika typer av bemötande och vägledning till den som lider av detta beteende och deras närstående kommer att tas upp till diskussion. I kursen är tanken att du ska få perspektiv på det lidande som ligger bakom självskadebeteende och hur lidandet ska kunna lindras. Eftersom varje person som har ett självskadebeteende är en unik individ finns lika många individuella berättelser om hur psykiskt lidande och självskadebeteende påverkar livet som det finns människor med dessa problem. Därför finns det inte några rätta svar eller råd att ge. En förutsättning för ett bra bemötande är att varje individs berättelse om hur självskadebeteende blivit ett sätt att hantera svårigheter i livet respekteras.