Avsnitt 7 Modul för öppenvård: Teamarbete och handledning

Hem/Utbildningar/Modul för öppenvård/Avsnitt 7 Modul för öppenvård: Teamarbete och handledning
Avsnitt 7 Modul för öppenvård: Teamarbete och handledning 2017-06-22T11:37:49+02:00

Avsnitt 7. Teamarbete och handledning

Att arbeta i team ger möjlighet till delat beslutsfattande och ger en stödjande miljö för den enskilda behandlaren. Att inte stå ensam när det gäller riskbedömning och vårdnivå är viktigt när patienterna har svåra problembeteenden som självskadebeteende och suicidimpulser. En vårdgivare, hur erfaren vederbörande än är, bör ha stöd av ett team inför beslut i svåra akuta lägen. Att ha handledning är också viktigt för att tillsammans med kollegor och handledaren få möjlighet att reflektera kring möjligheter och svårigheter i mötet med patienter med självskadebeteende. I samband med handledningen kan man rekommendera att ha tre grundläggande komponenter i fokus:

  1. Att utöka terapeutens färdighetsrepertoar.
  2. Optimera utnyttjandet av terapeutens personliga egenskaper.
  3. Ge stöd och uppmuntran.

Granskning av videoinspelade terapisessioner ger en unik information när det gäller att bilda sig en uppfattning om ett fall och planera behandlingen. Videofilmning är överlägset terapeutens subjektiva minne av vad som försiggick under sessionen och bidrar till att man upptäcker ytterligare viktiga aspekter att ta hänsyn till i den fortsatta behandlingen. Under handledningen är det också viktigt att ta hänsyn till terapeutens egna känslor och reaktioner som eventuellt begränsar förmågan att engagera sig optimalt. Handledningen hjälper terapeuten att behålla fokus på målet samtidigt som terapeuten kan ägna sig åt behandlingens omedelbara detaljer. Att som behandlare ha tillgång till ett team är optimalt för en bra vård men kanske inte alltid genomförbart. Då är det viktigt att det finns tillgång till ett professionellt nätverk för handledning och fortlöpande rådgivning. När inte personliga möten är möjliga kan detta äga rum via telefon eller videokonferenser.