Modul för öppenvård: Sammanfattning

Hem/Utbildningar/Modul för öppenvård/Modul för öppenvård: Sammanfattning
Modul för öppenvård: Sammanfattning 2018-03-15T11:58:57+01:00

Sammanfattning

Inom ramen för Nationella Självskadeprojektet har en forskningssammanställning om verksamma behandlingsformer för självskadebeteende gjorts av Lars-Gunnar Lundh, professor i psykologi vid Lunds universitet. De terapiformer som hittills visat god effekt innehåller vissa gemensamma faktorer som kan antas vara väsentliga för upplägget av behandling av patienter med självskadebeteende. Dessa aspekter bör alltid tas i beaktande oavsett i vilken fas i vårdkedjan mötet med patienten sker, men är förstås extra viktiga då man planerar behandlingsinsatser.

Det visade sig också att dessa terapiformer innehåller strategier för att motverka risken för iatrogena (skadliga) effekter inom vården, som bedöms vara betydande inom denna patientgrupp.

Viktiga aspekter att tänka på i samband med bemötande och behandling av personer som har ett självskadebeteende

  1. En tydlig behandlingsstruktur som skapar förutsägbarhet och kontinuitet för patienten.
  2. Ett empatiskt−validerande och lyssnande−undersökande terapeutiskt förhållningssätt.
  3. Ett metodmässigt fokus på ökad emotionell medvetenhet och förbättrad emotionsreglering.