barn

Hem/Tag:barn

Första linjen för barn och unga

2018-03-13T15:12:21+01:00 21 juni, 2017|Taggar: , , |

Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa faller lätt mellan stolarna inom vården eftersom det finns ett glapp mellan de insatser som erbjuds generellt till barn och unga och den vård som erbjuds på specialistnivån inom vård och omsorg. Första linjen avser de funktioner och verksamheter som först tar emot barn och unga som [...]

Johan Bjureberg om ungas hälsa i Projekt Z

2017-04-11T10:42:11+02:00 11 april, 2017|Taggar: , , |

SVT:s Projekt Z har under nästan ett år gjort research om vad unga av idag tänker på och vilka tankar de brottas med. Söndagen den 9 april direktsändes ett program om ensamhet, mobbning, prestationsångest, ätstörningar, självskadebeteende och annat som unga kämpar med. Programledarna pratar med både okända och kända gäster kring dessa frågor. Nationella Självskadeprojektets [...]

SBU släpper två rapporter om självskadebeteende

2018-03-13T15:44:03+01:00 1 september, 2015|Taggar: , , , , , , , , , , , |

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, släppte under tisdagen resultatet från två expertgruppers arbete. Den ena rapporten fokuserar på hur ungdomar med självskadebeteende upplever hjälpen från vården och skolan. Den andra rapporten är en översikt av de skolpreventionsprogram för självskadebeteende och suicidförsök som kan göra skillnad. Sammanfattningar av resultaten samt rapporterna i sin helhet [...]

Medarbetardagarna Landstinget Gävleborg

2018-03-13T15:58:06+01:00 13 maj, 2014|Taggar: , , , , |

Den 14 och 21 mars samt den 4 april 2014 anordnade Landstinget Gävleborg tre medarbetardagar för alla landstingsanställda i Gästrikland och Hälsingland. Mässan utgjordes av föreläsningar och utställningsmontrar där olika verksamhetsområden inom landstinget och regionförbundet fanns representerade, från busstrafik till kulturutveckling. DBT-teamet på BUP i Gävle fanns på plats med sin egen monter för att åskådliggöra [...]

Barnombudsmannens årsrapport 2014

2017-08-17T14:58:34+02:00 27 mars, 2014|Taggar: , , |

Den 26 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen och barnminister Maria Larsson. Nationella Självskadeprojektet var inbjudet till Barnombudsmannens dialogforum för att vi ses som en viktig aktör som kan påverka situationen för barn som upplever psykisk ohälsa i Sverige. Med på mötet var även företrädare för Socialdepartementet, Skolverket, Bris, Psykologförbundet, Maskrosbarn med flera.  I rapporten [...]

Nu startar utvärdering av ERGT och ERITA

2018-03-13T16:20:28+01:00 10 oktober, 2013|Taggar: , , , , , , , , |

ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, är en mycket lovande behandlingsmodell som är specifikt fokuserad på självskadebeteende och andra impulsiva destruktiva beteenden. ERGT pågår under 16 veckor med 90−120 minuter långa veckovisa sessioner och administreras i gruppformat. Det finns i dagsläget tre studier av ERGT som har mycket lovande resultat. ERGT har inte tidigare studerats i [...]