utbildning

Hem/Tag:utbildning

Boka föreläsning med SHEDO

2017-08-16T15:44:11+02:00 10 mars, 2017|Taggar: , , |

SHEDO, Self Harm and Eating Disorders Organisation, erbjuder genom projektet Ego Nova målgruppsanpassade föreläsningar för personal inom verksamheter där man möter personer med självskadebeteende. Syftet är att sprida kunskap, men också att minska fördomar och ge hopp. Föreläsarna är personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Föreläsningarna kan ges i samband med till exempel personalmöten, temadagar [...]

Fler anhörigcirklar i höst

2017-08-17T13:56:49+02:00 6 maj, 2015|Taggar: , , , |

SHEDO startar fler av sina mycket efterfrågade anhörigcirklar. Utbildningen är för dig som är närstående till en person med självskadebeteende. Du får lära dig mer om självskadebeteende, men tyngdpunkten ligger på att finna strategier för att hantera en tung och stressfylld situation. Kursen ges i samarbete med Sensus studieförbund. Klicka på respektive länk för mer info och anmälan. Kursstart beräknas [...]

Mötesplatser för kunskapsspridning hösten 2014

2018-03-13T15:53:17+01:00 2 september, 2014|Taggar: , , |

Det blir en intensiv höst i Södra noden. Förutom att 20 stycken fyradagars-utbildningar Att möta självskadebeteende: Kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser rullar, arrangeras flera mötesplatser och utbildningar. Det finns platser kvar till några av dem och de är öppna för deltagare från hela landet. Innovation och beprövad erfarenhet vid självskadebeteende 2 oktober, Växjö Konferens om [...]

Medarbetardagarna Landstinget Gävleborg

2018-03-13T15:58:06+01:00 13 maj, 2014|Taggar: , , , , |

Den 14 och 21 mars samt den 4 april 2014 anordnade Landstinget Gävleborg tre medarbetardagar för alla landstingsanställda i Gästrikland och Hälsingland. Mässan utgjordes av föreläsningar och utställningsmontrar där olika verksamhetsområden inom landstinget och regionförbundet fanns representerade, från busstrafik till kulturutveckling. DBT-teamet på BUP i Gävle fanns på plats med sin egen monter för att åskådliggöra [...]

Rekommendationer för psykiatrisk vård under utveckling

2018-03-13T16:12:15+01:00 14 mars, 2014|Taggar: , , , , |

Redan vid sitt första möte kom Södra nodens utvecklingsgrupp fram till vad man ville bidra med för att förbättra vården av unga med självskadebeteende. – Tillsammans hade vi en massa idéer, det utmynnade i att vi bestämde oss för att skapa någon form av kvalitetsdokument. Vi var överens om att det sakandes en svensk sammanställning [...]

Svensk beteendemedicinsk förening (SBF) arrangerar seminariedag tillsammans med Centrum för psykiatriforskning (CPF) och Nationella Självskadeprojektet

2018-03-13T16:13:50+01:00 4 mars, 2014|Taggar: , , , , |

Under rubriken Självskadebeteende − att förstå och bemöta ett komplext problem arrangeras den 12 mars 2014 en seminariedag i Stockholm. Konferensen anordnas av Svensk beteendemedicinsk förening i samarbete med Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting, samt Nationella Självskadeprojektet. Till konferensen inbjuds praktiker och forskare från verksamheter i psykiatri, psykoterapi, socialtjänst, skolor samt rättsväsendet inklusive kriminalvård och polisen. Dessutom inbjuds medlemmar i [...]

Vad varje psykiater behöver veta om personlighetsstörningar − läkarutbildning i Göteborg

2017-07-31T15:27:27+02:00 24 januari, 2014|Taggar: , , , , , , , |

En heldag om diagnostik, differentialdiagnostik, farmakologi, strukturerad behandling och bemötande. Nationella Självskadeprojektets Västra nod anordnade den 23 januari 2014 en heldag för läkare inom psykiatrin på Folkets Hus i Göteborg. Inbjudan var nationell och lockade även en del långväga gäster. Temat för dagen var självskadebeteende, personlighetsstörningar och diagnostik samt det som är speciellt för målgruppen, [...]

Webbutbildningen ligger uppe

2017-08-17T15:10:02+02:00 14 november, 2013|Taggar: , |

En webbaserad och lättillgänglig utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext problem finns nu på nätet. Utbildningen är framtagen inom ramen för projektet Nationella Självskadeprojektet. Det främsta syftet med utbildningen är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Utbildningen ska därför vara lättillgänglig och webbaserad så att man via internet [...]

Lyckad läkardag om DBT

2018-03-13T16:16:52+01:00 1 november, 2013|Taggar: , , , , , , |

Psykiater från hela Västra noden, liksom långväga ditresta från andra delar av landet, hade 23 oktober förmånen att lyssna på psykiater och psykoterapeut Charles Swenson från Massachusetts, USA. Temat var Vad varje psykiater bör veta om DBT, ett ämne som är högaktuellt då Västra noden för närvarande är igång med att implementera denna behandlingsform. Charles [...]